Мерки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в ОУ „Тодор Каблешков“, Пловдив за учебната 2021 – 2022 година

Декларация за тестване на ученици за COVID-19

На 14.10.2020 г. постъпи информация, че е диагностицирано дете от 4.а клас с положителна проба за COVID 19. Детето не е посещавало учебни занятия от 03.10.2020 г., включително. Прилагат се мерки съгласно Правилата на училището за действие при COVID 19.

На 16.10.2020г. по предписание на РЗИ – Пловдив е карантиниран ученик от VІа клас, като контактно лице с близък роднина. Наложената карантина е до 27.10.2020г.

На 27.10.2020г. е диагностициран преподавател с положителна проба на COVID-19. Учителят е бил на работа до 21.10.2020г. и е спазвал всички необходими противоепидемиологични мерки.

На 28.10.2020г.  е диагностициран преподавател с положителна проба на COVID-19. Учителят е бил на работа до 23.10.2020г. и е спазвал всички необходими противоепидемиологични мерки.  

На 28.10.2020г. е диагностициран ученик от ІІІа клас с положителна проба на COVID-19.Учениците от ІІІа клас  са карантинирани до 04.11.2020г. и ще провеждат учебните занятия в електронна среда от разстояние.


На 30.10.2020г. е диагностициран преподавател с положителна проба на COVID-19. Учителят е бил на работа на 29.10.2020г. и е спазвал всички необходими противоепидемиологични мерки. Учениците от Іа клас са карантинирани до 07.11.2020г. включително и ще провеждат учебните занятия в електронна среда от разстояние. 

На 04.11.2020г. е диагностициран учител с положителна проба на COVID-19. Учителят е бил на работа до 29.10.2020г. и е спазвал всички необходими противоепидемиологични мерки.   

На 04.11.2020г. е карантиниран ученик от Vа клас като контактно лице с близък роднина.


На 05.11.2020г. са карантинирани двама ученици от ІІІа клас, като контактни лица.