Едно съвременно българско училище, което предлага:

  ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив внедри програма „Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane. Това е проектно-базирано обучение, което използва метода на дизайн мисленето.

 Учениците развиват ключовите умения и нагласи за 21-ви век - креативност, решаване на проблеми, емпатия, ефективно общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, адаптивност, лидерство.

 

 

 

Последвайте ни

във фейсбук!