Добре дошли на сайта на Основно училище
“Тодор Каблешков”!

 

Скъпи родители,

В изпълнение на ангажимента си към децата и учениците МОН партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел – осигуряване на безопасността и психичното здраве онлайн. 

В тази връзка ви каним да се запознаете с „Правила за безопасен интернет“ и „Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в ковид криза“

 

Едно съвременно и модерно българско училище.

     Основно училище „Тодор Каблешков“ – гр.Пловдив е училище със 143-годишна история. Основано е на 01.09.1879г. по инициатива на местни родолюбиви жители. Историята на училището започва с една паралелка с четири слети класа и един учител.
    Днес училището е модерно учебно заведение, помещаващо се в триетажна сграда, с богата материална база  – съвременно обзаведена игротека, компютърен кабинет, интерактивен кабинет, кабинети по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, спортна площадка и е с удобна транспортна връзка с останалата част от града.

   Училището е носител на орден „Кирил и Методий“ и е удостоено с почетен знак на град Пловдив за съществен принос на образователното дело в града.

   Училището е включено в списъка на иновативните училища в Република България с Решение № 472 от 09.07.2018 г. на Министерски съвет. Име на проекта: „Развитие на креативността и логическото мислене на учениците чрез придобиване на IT умения за създаване и управление на програмни продукти“

    В училището се обучават 169 ученици от I  до VII клас от 19 педагогически специалисти. За посигане на целите си училището работи в тясна връзка с Обществен съвет; органи на местната власт и неправителствени организации.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
     При целодневната организация на учебния ден в ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив, часовете от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд.
Обедното хранене за учениците посещаващи групите за целодневна организация е организирано с кетъринг. Родителите имат възможност да избират от предварително подготвено меню, съобразено със здравните изискванията.

Изучавани чужди езици
Английски

Информация за родители на деца записани в първи клас

Училище в облака Тодор Каблешков

Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793
 
Във връзка със създалата се криза, свързана с военните действия в Украйна, бежанския поток към България на потърпевшите от военния конфликт, сложната геополитическа ситуация, която се отразява на страната ни, включително и кризата с COVID-19, продължава дейността на психолозите на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793.
 
 
 
 
1 2 3 24