Правилник за дейността на обществените съвети

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ ГР. ПЛОВДИВ

  1. Цветелина Христева – Председател
  2. Ваня Чолакова – Секретар
  3. Веска Шопова – родител, член
  4. Георги Георгиев – представител на Община Пловдив
  5. Магдалена Ръжева – ученик
  6. Светла Василева – родител, резервен член
  7. Цветелина Димитрова – родител, резервен член
  8. Нина Вълчева – родител, резервен член

Протокол №1-06.10.2020

Протокол №2-25.01.2021

Протокол №3-20.03.2020

Протокол №4-15.03.2021

Протокол № 5-20.05.2021г.

Протокол №6-01.09.2020