Заявлението за искане за упражняване на права

Политика за поверителност

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Основно училище „Тодор Каблешков“
ЕИК/Булстат: 000453310
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Елена“ № 6
Телефон: 032/642 951 , 032/642 938
Ел. поща: ou.pl@kableshkov.com
Интернет страница: https://www.kableshkov.com/

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Име: Живко Павлов
пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Ел. поща: office@adpo.bg
Тел: 02/492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Директор:  0889108828

ЗД АСД: 0895507953