Mодернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив