Последен час в IV клас

Последен час в IV клас

  ‘’Последен час в 4. клас’’ така бе озаглавен важният момент на връчване на удостоверенията за завършване на начален етап на основното образование в ‘’ОУ Тодор Каблешков’’ – гр. Пловдив‘’ за 4.а клас.‘ ’Ура ваканция!’’ се чуваше радостно от учениците от 4.б клас. Този паметен момент премина през весел сценарий потапящ родителите в атмосферата на отдавна забравено детство. Бяха интервюирани от стажант-репортер (ученичка от паралелката) дали биха разменили местата и задълженията си със своите деца? Дали помнят любимата си песен от детството? А ще я запеят ли? Четвъртокласниците рецитираха стихове и танцуваха. Неразделни. Както винаги.

  На родителите, които активно участваха в училищния живот се благодари от сърце за подкрепата и бяха отличени с грамота. Учителите в паралелките със сълзи от радост и гордост изпратиха възпитаниците си към предстоящите приключения в прогимназиален етап на основното образование!