Учениците от 1.а клас от групата по ЗИ „Програмиране с LEGO“, поставиха началото на програмирането

Учениците от 1.а клас от групата по ЗИ „Програмиране с LEGO“, поставиха началото на програмирането

  Учениците от 1.а клас от групата по ЗИ „Програмиране с LEGO“, под ръководството на инж. Надя Шингурева, поставиха началото на програмирането. С голям интерес и любопитство те развиват умения за конструиране, програмиране, логическо мислене и решаване на проблеми. Работейки в екипи, децата конструират и програмират различни модели с комплектите Lego WeDo, като чрез игрово учене се потапят в света на науката. В специални книжки, учениците записват и рисуват своите впечатления в края на часовете, и тръпнат в очакване на следващия ден!