Ученическо самоуправление в ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив

Ученическо самоуправление в ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив

 На 09.05.2024 г. в ОУ „Тодор Каблешков“ учениците от начален и прогимназиален етап участваха в традиционния Ден на ученическо самоуправление в училище.

 Това събитие даде на учениците възможност да заемат ролята на директор, заместник-директор, учители и педагогически съветник и да преживеят част от един работен ден на своите наставници. Учениците показаха изключителна активност и креативност в дейностите. Изразиха задоволство от опита, но също така осъзнаха предизвикателствата и отговорностите, които съпътстват тази професия.

 Това преживяване обогати техния опит и повиши разбирането им за усилията, които полагат педагогическите специалисти в своята работа.

 Благодарим на всички участници за активността и ентусиазма, с които се включиха в това полезно и образователно събитие!