Ден на химика

Ден на химика

 Денят на химика в Основно училище Тодор Каблешков в гр. Пловдив беше отпразнуван с вълнуващи дейности и демонстрации в час по химия за 7.а клас. Учениците имаха възможността да участват в разнообразни експерименти, които показаха как химията влияе върху нашия ежедневен живот. Учениците изследваха различни цветни реакции, химични промени и съединения, придобивайки по-добро разбиране за предмета.

 Денят на химика даде възможност на учениците да приложат знанията си на практика и да развият интерес към науката. Събитието беше успешен пример за сътрудничество между ученици и учители, насочено към насърчаване на научното образование и експерименталното мислене.