Посещение от ПГЕЕ – гр. Пловдив

Посещение от ПГЕЕ – гр. Пловдив

  На 30.04.2024 г. в училище посрещнахме любезните учители и ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив, които направиха демонстрации пред нашите седмокласници във връзка с тяхното кариерно ориентиране. Възпитаниците ни имаха възможността да запояват, да разгледат отблизо частите на един настолен компютър и да разберат как се сглобяват подобни устройства и други електрически пособия. Учителите от професионалната гимназия ни информираха и за всички специалности и за предимствата, които предлага тяхното училище.