Ученици от ОУ „Тодор Каблешков” участваха в общинско състезание по ГЗ ”Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Ученици от ОУ „Тодор Каблешков” участваха в общинско състезание по ГЗ ”Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

  На 24.04.2024 г. ученици от ОУ „Тодор Каблешков” участваха в общинско състезание по ГЗ ”Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

  Децата демонстрираха знания, бързина и умения за справяне с различни ситуации по време на кризи и показаха, че имат добра подготовка в оказване на помощ.

  След състезанието учениците заслужено си тръгнаха с Грамота и си обещаха да се върнат за следващото състезание.