ОУ „Тодор Каблешков“ участва в „Лаборатория за иновации“ във Второ ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Стара Загора

ОУ „Тодор Каблешков“ участва в „Лаборатория за иновации“ във Второ ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Стара Загора

  В периода 16.04.2024 г. – 19.04.2024 г. нашето училище участва в „Лаборатория за иновации“ във Второ ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Стара Загора по НП „Иновации в действие“, Модул 4. Под научното ръководство на професори, доценти и асистенти от Варненския свободен университет, Тракийския университет Стара Загора, Бургаския свободен университет, в училището домакин се осъществиха съвместни дейности между представители на десет изявени иновативни училища, сред които и нашето, за изготвяне на общ краен продукт – методическо помагало. Целта бе представяне и мултиплициране на успешни иновативни практики в българските образователни институции.

  На 16.04.2024 г. лабораторията за иновации в тематично направление „Позитивно образование и личностно развитие” стартира официално с приветствия от министъра на образованието и науката – проф. Галин Цоков и представители на РУО Стара Загора.

  На 17.04.2024 г. работните срещи и дискусии на екипа от учители и външни специалисти се реализираха чрез работилници за иновации и представяне на иновативни уроци от гостуващите учители и учителите – домакини. В три работилници за иновации се проведоха практически занятия с ученици от 7 клас. Наблюдаваха се работещи иновативни модели в реална ситуация с помощта на модератори. Специфичното на работните срещи бяха темите за позитивното образование и личностното израстване. Всяко училище сподели своя иновация, която може би за първи път в нашата страна дава различни подходи и виждания, как децата да се чувстват по-добре и да бъдат щастливи, като се акцентира на техните силни страни.

  Представители на ОУ „Тодор Каблешков” бяха директорът на училището – Емилия Алексиева и Мирослава Драгославова – старши учител в начален етап и преподавател по иновативния предмет аз и другите. Госпожа Драгославова представи иновативен педагогически модел на социално-емоционално преподаване, който се различава от традиционното обучение. Чрез емоционална кръстословица седмокласниците стигнаха до идеята, че добрината е най-ценното качество, което притежава човек, а след трогателен клип, свързан с умението да правим добро, без да очакваме нещо в замяна, учениците стигнаха до извода, че доброто е като бумеранг – то винаги се връща при човека, който го проявява. Увлечени в креативна беседа за ценностите – щедрост, добрина, емпатия, взаимопомощ, всеки ученик написа добра постъпка в пролетен цвят и се мотивира с пример. Накрая седмокласниците подредиха дърво на добрината с ценните за тях добродетели и добри постъпки.

  На 18.04.2024 г., работните срещи на екипа от учители и външни специалисти се проведоха в РБ „Захарий Княжески”. Организирани бяха дискусии в три тематични панела: „Личностно развитие”, „Позитивна образователна среда”, „Мотивация за включване”.

  ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив, с модератори проф. Румен Стаматов и г-н Димитър Татарски и представители на Второ ОУ „П. Р. Славейков” – Стара Загора, VII Средно училище „Найден Геров” – Варна, Средно училище „Димитър Талев” – Добрич, Средно училище „Иван Вазов” – Вършец проведе дискусия на тема „Личностно развитие”.

  Екипът дискутира въпросите за силните страни на характера и тяхното позитивно влияние върху добрия живот, щастието, търсенето на смисъл, отношенията с другите, справянето с предизвикателствата и резилиънса. Обсъдиха се методи и техники за ефективно прилагане на процеса за развитието на силните страни. Обобщиха се и се систематизираха апробираните добри практики.