„Пътуване в миналото“ – дигитална фотоизложба, посветена на 145 години от основаване на нашето училище.

„Пътуване в миналото“ – дигитална фотоизложба, посветена на 145 години от основаване на нашето училище.

Много сърца – едно училище!