Международен ден на Земята в 3.а клас

Международен ден на Земята в 3.а клас

………

Обичам аз зелената Земя

и много искам да я съхраня!

Ще пазя дърветата и птичките,

че тъй любими са ми всичките!

Гергана Цонева

  Учениците от 3.а клас, под ръководството на г-жа Шингурева отбелязаха този ден, замисляйки се над взаимоотношенията си към планетата Земя – наш дом.