Когато сигналите са по-горещи от гумите!

Когато сигналите са по-горещи от гумите!

 Пътни полицаи: Когато сигналите са по-горещи от гумите!

 На 22.04.2024 г в часа на класа на урок за безопасност на пътя, учениците от 1.а клас казаха “добре дошли” на инспектор Николов и инспектор Вождилов. Пътните полицаи разгледаха някои от ключовите принципи и практики, които помагат да се осигури безопасно движение на пътищата: Правилното придвижване на пешеходците; Сигнали и маркировки; Скорост и Разстояние; Безопасни пътувания за децата; Отговорност и Внимание.

 Учениците бяха внимателни и развълнувани, готови да усвоят нови знания. Споделиха свои мисли и впечатления. Пътните полицаи създадоха обстановка на взаимно уважение и откритост, като поощряваха въпросите и активното участие на децата в стремеж към постигане на по-голяма безопасност на пътя. Напомниха, че безопасността на пътя е задължение, което носим всички ние като участници в движението. Призоваха децата да спазват правилата, да бъдат внимателни и да уважават другите на пътя.

 Накрая им благодарихме, че участваха в нашия урок по безопасност на пътя.