Емпатия и мирно разрешаване на конфликти

Емпатия и мирно разрешаване на конфликти

На 17.04.2024 г. по НП “Иновации в действие” нашето училище бе домакин на три гостуващи училища от София и Перник. Учениците от 4. б клас, заедно с г-жа Манолова представиха пред тях урок по иновативния в училището учебен предмет за развитие на социални умения и формиране на добродетели – Аз и другите. Темата на урока бе “Емпатия и мирно разрешаване на конфликти”

В света, където често се сблъскваме със ситуации на конфликт, умението да проявим емпатия и да търсим мирни решения е от ключово значение. И знаете ли какво е невероятно? Нашите ученици разбират това, показаха го пред гостите и са готови да го приложат!