Учениците от групите за народни танци в ОУ „Тодор Каблешков“ изнесоха кратък концерт

Учениците от групите за народни танци в ОУ „Тодор Каблешков“ изнесоха кратък концерт

Пролет моя, моя бяла пролет,

още неживяна, непразнувана,

само в зрачни сънища сънувана,

как минуваш ниско над тополите,

но не спираш тука своя полет.

  На 22.03.2024 г. учениците от групите за народни танци в ОУ „Тодор Каблешков“ изнесоха кратък концерт, с който поздравиха своите съученици, учители и родители с кратка програма по случай Първа пролет.