Открит урок по български език и литература в 4.а клас

Открит урок по български език и литература в 4.а клас

  На 25.03.2024 г. учениците от 4. а клас се представиха отлично по време на открит урок по български език и литература, който се проведе под ръководството на г-жа Христина Тодорова – класен ръководител на четвъртокласниците, и г-жа Красилина Колева-Костова – учител по български език и литература в прогимназия. Интерес у децата събуди темата, свързана с правописа и изговора на числителните имена. Те разбраха много нови неща и участваха активно във всички дейности. Акценти в урока бяха колелото на възможностите, измерване на резултати в реално време, както и групова работа за създаване на текст по картини.