„Майчице свята, топла като лъчите, моя път ти озари.“

„Майчице свята, топла като лъчите, моя път ти озари.“

  На 07.03.24г. в 1.б клас в Занимания по интереси се проведе открит урок на тема „Днес е празникът на мама!“ Урокът беше под ръководството на г – жа Узунова и със специалното участие на Стефания Стефанова и Румяна Ламджиева – родители на ученици от класа. Учениците бяха разделени на отбори с тематични имена. Отговаряха на въпроси и гатанки, свързани с вълшебния сезон – пролетта и празниците, които ни носи тя. След това децата участваха в състезание „Направи сърчице за мама“, след което всеки отбор беше отличен с грамота за активното си и дейно участие. Урокът завърши като всеки от отборите откриха и поставиха най – подходящите думи, които описват майката.