Лекция посветена на превенция на девиантно поведение

Лекция посветена на превенция на девиантно поведение

  На 26.02.2024 г. учениците от 6. и 7. клас присъстваха на лекция – дискусия с участието на инспектори от Детска педагогическа стая към 2-ро РПУ гр. Пловдив.
 Лекцията бе посветена на превенция на девиантно поведение и бяха засегнати най- честите закононарушения от малолетни и непълнолетни извършители, както и последствията за тях.