Вълшебното чувство любов

Вълшебното чувство любов

  „Любовта е най-ценното чувство на земята.“ До този извод стигнаха учениците от 2. а клас в часа по аз и другите. Урокът, посветен на чувството любов, се проведе на 16 февруари под ръководството на г-жа М. Драгославова и със специалното участие на Марияна Димчева – родител на ученичка от класа. Родители и учители се присъединиха към децата в класната стая и усетиха магията на вълшебния урок, който беше изпълнен с емоционални дейности. Децата работиха заедно, обединявайки части на пъзел с цитати, което отразяваше единството и сътрудничеството в любовта. След това бяха предизвикани да построят „Град на Любовта“ – символ на разнообразието и красотата на взаимоотношенията, които създаваме в нашия живот. Накрая чрез медали на обичта второкласниците изразиха своите благодарности по специален начин към обичани хора.

  Този ден не само ни накара да разберем важността на взаимоотношенията в нашия живот, но и създаде специални спомени у нас. Любовта е това, което прави нашето сърце по-богато, а този урок ни напомни, че в нея се крие вълшебството на истинското обичане.