Информационна кампания за превенция от наркотични зависимости

Информационна кампания за превенция от наркотични зависимости

  Днес, 12.02.2024 г., в 6. а и 7. а клас се проведоха срещи с психолозите Мария Коева и Галя Данчева от Общински съвет по наркотични вещества. Те изнесоха лекции, свързани с превенцията от наркотични зависимости. Разясниха им какви видове наркотични вещества съществуват. Дискутираха се въпроси, касаещи опасностите и вредата от тяхната употреба. Говориха още за възможността учениците да станат доброволци в центъра. Срещата беше изключително полезна за нашите подрастващи ученици.