Танцова група „Хорце“

Танцова група „Хорце“

  На 22.12.2023 г. се проведе   представителна  изява на групата за народни танци по НП „Заедно в изкуства и в спорта“, модул 1 – Изкуства, с ръководител  Христина Тодорова.

 Учениците танцуваха с много желание и ентусиазъм  пред присъстващите гости – родители и учители и бяха възнаградени от публиката със заслужени аплодисменти.