Ден на добротата

Ден на добротата

  Колко малко му трябва на човек – хляб, вода и добри сърца.

 Малки деца, но с големи сърца са учениците от 3.а клас. Те с помощта на своите родители описаха добрини, които са извършили, разказаха ги и поставиха листчетата в кутията на добрините в класната стая.