Ден на християнското семейство в ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив

Ден на християнското семейство в ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив

  В Деня на християнското семейство родители гостуваха на учениците от 3.б клас. Гостите представиха презентация по темата, изнесоха беседа, с която запознаха децата с обичаите, свързани с празника, а накрая всички като едно семейство получихме подаръци и си обещахме да се подкрепяме, да си помагаме и да се уважаваме!