Да бъдем приятели

Да бъдем приятели

  IIIб клас е весел и задружен клас. В часа по аз и другите, поставяйки ръка до ръка, учениците изработиха корона на дърво. В дланите на своите детски ръчички те написаха послания, с които показаха, че могат да бъдат добри приятели в занятия и игри, когато си помагат и са единни.