Моята любима книга

Моята любима книга

  През месец октомври нашите ученици участваха в инициативата „Моята любима книга“. Дейността беше свързана с Годишната училищна програма за повишаване на грамотността. По класове любителите на четенето сътвориха чудесни табла със своите любими книги като препоръка за четиво към всички от училищната общност. Така имаме възможността да изберем някоя сред любимите книги на другите, която да стане любима и на нас. Да четеш, е богатство, а да четеш любими книги, е удоволствие!