Взаимодействие с родители в ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив

Взаимодействие с родители в ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив

  Взаимодействие родители в ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив

 Във връзка с маратона по четене, учениците от 2.а клас бяха посетени от техни родители. Те с удоволствие им прочетоха любими приказки от своето детство.

  Включилите се родители бяха наградени с грамота за участие.