Ден на химика в ОУ “ Тодор Каблешков“

Ден на химика в ОУ “ Тодор Каблешков“

  Вълнуващо отбелязване на Деня на химика в ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив в 7.а клас.

  Благодарим на госпожа Красимира Боева за впечатляващите демонстрации!