Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Тодор Каблешков „

Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Тодор Каблешков „

Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Тодор Каблешков „- Пловдив

Учениците от 4, 5, 6 и 7 клас влязоха в ролята на любимите си учители. В учебните часове си пролича трудът и добрата предварителна подготовка, която демонстрираха възпитаниците на училището. Учениците осмислиха цената на успеха и разбраха, че всичко се постига с усилия, лична мотивация и работа в екип.

В края на учебния ден учениците стигнаха до убеждението, че добрият учител съчетава в себе си много положителни качества и притежава завидни умения, както и че учителството е не просто професия, а призвание.