Иновации в действие – „Колелото на възможните решения“

Иновации в действие – „Колелото на възможните решения“

  Във връзка с НП „Иновации в действие“ във IIб клас се проведе демонстрационен урок на тема: „Колелото на възможните решения” пред гости от други иновативни училища.

  Учениците помогнаха на тяхна виртуална приятелка да вземе правилни решения в трудни ситуации като използваха знанията си за ненасилствена комуникация и мирно разрешаване на конфликти – важни социални умения, които са ни нужни всеки ден.

  Урокът беше подготвен с много творчески заряд от госпожа Ивелина Иванова – вълнуващ и изпълнен със забавления.