Посещение на Народна библиотека „Иван Вазов“ – град Пловдив

Посещение на Народна библиотека „Иван Вазов“ – град Пловдив

На 10.02.2023 г. учениците от групите за целодневна организация в прогимназия бяха в Народна библиотека „Иван Вазов“ – град Пловдив.  

Посещението започна с екскурзия в голямата сграда на библиотеката. Там учениците разгледаха залата за свободен достъп и справочния отдел. Научиха, че библиотечният фонд включва над два милиона книги и че сградата е на цели 14 етажа. 

След тази интересна разходка възпитаниците ни посетиха Детски отдел на библиотеката, където разгледаха в читалнята за деца интересни книги, различни речници и справочници. Бяха впечатлени и от книгите със свободен достъп. Благодарим на уредниците и библиотекарите, които бяха изключително гостоприемни.