„Колелото на избора“

„Колелото на избора“

Какво всъщност представлява „Колелото на избора“? Вие чували ли сте за него?

Учениците от ОУ „Тодор Каблешков“ преминаха обучение за мирно разрешаване на конфликти по утвърдена методика. В часовете по занимания по интереси те изготвиха свои колела и вече могат да вземат правилни решения в трудни ситуации. Благодарение на това във всички класни стаи очакваме да съществува позитивна атмосфера.