Благотворителен есенен базар

Благотворителен есенен базар

Ръководството и колектива на ОУ “Тодор Каблешков” изразява своята благодарност към всички, които отделиха от времето си и споделиха своя труд. Вашите съпричастност, човечност, отзивчивост и подкрепа доказаха, че с общи усилия можем да осъществяваме големи и благородни каузи.