Детски шахматен турнир

Детски шахматен турнир

„Само играчът с инициативата има право да атакува.“, Вилхелм Щайниц. И поредна изява на учениците на ОУ „Тодор Каблешков“, които участваха в детски шахматен турнир на 21.05.2022г. в ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Пловдив. Адмирации за успеха!