Гергьовден – традиции и обичаи

Гергьовден – традиции и обичаи

Днешният ден в Iб клас беше посветен на проектни дейности, свързани с българските празници. Децата се запознаха с традициите и обичаите, характерни за Гергьовден. Четоха стихотворение, писаха текст, а в часовете по изобразително изкуство малките художници пресъздадоха наученото чрез своите рисунки, изпълнени с много емоции.