Компютърно моделиране с LEGO SPIKE

Компютърно моделиране с LEGO SPIKE

В часа по Компютърно моделиране работихме с Lego Spike, създадохме си музикален робот за забавление и му написахме програма да танцува. Удоволствието беше голямо, защото се справихме първи! Мария и Никол от 4. а клас