Национален празник на България

Национален празник на България

На 3 март честваме  Националния празник на България- ден – най-съкровен и значим в календара на българската национална история! 

 В навечерието на този светъл празник пред учениците от ОУ „Тодор Каблешков” беше представена онлайн презентация, в която акцент беше рециталът посветен на Националния ни празник  3 март.  В първата част на рецитала учениците от прогимназиален етап  рецитираха стихове, посветени на борбата за свобода.Във втората част , с голямо вдъхновение учениците от начален етап представиха едни от най- известните и любими на всички българи  стихотворения за Родината!

 Всички  ученици и учители  от ОУ ,,Тодор Каблешков’’ с гордост и признателност  почетоха подвига и саможертвата на хилядите революционери, отдали  живота си, за да ни има!