„Връстници обучават връстници“

„Връстници обучават връстници“

„Връстници обучават връстници“ – ученици от 5. и 6. клас изявиха желание да представят темата „Ценности“ пред децата от IIIА клас в занимания по интереси. Учениците подготвиха сами материалите си и обмениха мисли по темата с по-малките, рисуваха и се забавляваха. Ценностите са като пътепоказател в живота и ни помагат да вземаме правилни решения в трудни моменти.