Chromebook – новият метод на преподаване

Chromebook – новият метод на преподаване

Фирма “Риуорд Гейтуей ООД” – клон в Пловдив, дари на училището  хромбуци, които веднага ще намерят приложение в учебните ни часовете. 

Нашите ученици  ще приложат дигиталните си умения в процеса на обучение. Със средствата на технологиите по-бързо, по-активно и по-ангажирано ще изследват поставените от учителите теми.

Благодарим на “Риуорд Гейтуей ООД” за направеното дарение!