Oлимпиада „Знам и мога“

Oлимпиада „Знам и мога“

Днес, 22.01.2022 г, четвъртокласници от ОУ „Тодор Каблешков“ демонстрираха своите знания, умения и нагласи в интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“.

Олимпиадата се провежда ежегодно и дава възможност на учениците да приложат своите компетентности, придобити  чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основното образование.

            Пожелаваме успех на участниците!