Национален конкурс – „Ключът на музиката“

Национален конкурс – „Ключът на музиката“

 На 21.01.2022 г се проведе ежегодния Национален конкурс – „Ключът на музиката“ – общински кръг. В него с желание и ентусиазъм се включиха учениците от 4, 5 и 6 клас. Всички се представиха успешно и доказаха своите неоспорими знания по предмета музика. Пожелаваме им успех и в следващите предстоящи кръгове на състезанието!