Ценностите като пътепоказатели в живота

Ценностите като пътепоказатели в живота

В час по „Лидерът в мен“ учениците от 5.а клас разсъждаваха над влиянието на ценностите в нашия живот.

Честност, любезност, самодисциплина, уважение към себе си и другите, смелост, здравословен начин на живот, отговорност, трудолюбие…

Ценностите ни дават ясна насока и ни осигуряват сила и подкрепа. Когато знаем какви са нашите ценности, е по – лесно да решим какво да правим в една трудна ситуация.