„Лидерът в мен“

„Лидерът в мен“

Учениците от 5.а клас развиват социални умения по въведения нов учебен предмет „Лидерът в мен“. Любима се оказа темата за активното слушане. Учениците споделят, че прилагат новите си умения с голямо желание и са удивени от резултатите, които постигат.