Кариерно ориентиране в VI а клас

Кариерно ориентиране в VI а клас

На 19.10.2021г. учениците от VIа клас бяха посетени от кариерен консултант от ЦПЛР – Пловдив и проведоха дискусия за избора на професия. Учениците изгледаха образователен филм, в който нагледно беше изложено изученото от часа.