Открит урок в Iа клас

Открит урок в Iа клас

С учениците от I а клас беше проведен открит урок в присъствие на родителите, по време на който учениците се докоснаха до силата на добродетелта учтивост и използването за вълшебни думи като благодаря, моля, заповядай и др. Учениците преживяха и осъзнаха защо е важно, когато някой е учтив и когато те самите са учтиви в отношенията си с другите. Целта бе отново да се подкрепа идеята, зад която застава училищната общност, че формирането на характера в начална училищна възраст предшества формирането на способностите. Урокът премина в пространство, изпълнено с много емоции, споделяния, рисуване, игри и музика. 

[Not a valid template]