Постъпки на приятелството

Постъпки на приятелството

С много ентусиазъм и творчество учениците от II а клас от ОУ „Тодор Каблешков“ изработиха постер на тема „Постъпки на приятелството“. Темата е част от дейности, свързани със социално емоционалната интелигентност на учениците, които за първи път се реализират в нашето училище и се провеждат в занимания по интереси в групите за целодневна организация на учебния ден от I до V клас. С интерес и желание второкласниците се включват активно във всяка тема – решават казуси и важни проблеми, свързани с тяхното личностно развитие, влизат в роля, споделят опит, дават предложения и препоръки. С нетърпение малките ученици очакват всяко следващо занимание, защото знаят, че то ще е поучително и ще докосне сърцата им.