Представяне на учителите от прогимназия пред бъдещите петокласници

Представяне на учителите от прогимназия пред бъдещите петокласници

Учителите от прогимназия подготвиха открити уроци, презентации,  интересни интерактивни упражнения и игри, чрез които представиха своя образователен предмет пред петокласниците.

Ирина Нинева – учител по човекът и природата, проведе открит урок на тема „Ограни и системи в човешкото тяло“, в който учениците имаха възможността да се запознаят с устройството и финкциите на различните системи в човешкото тяло. Те самостоятелно сглобяваха модели на системи от ограни. Четвъртокласниците наблюдаваха и анализираха презентация на същата тема.

Стефка Радева – учител по английски език, беше подготвила драматизация на приказка от материала, изучаван в 4. клас. Така децата демострираха своята езикова култура по английски език и същевременно показаха актьорските си умения.

Пред учениците от 4. клас беше представен и съвместен урок от Елисавета Иванова – учител по математика, М. Итинова – учител по изобразително изкуство, и Евдокия Димитрова – учител по музика, на тема „Златното сечение на Леонардо Фибоначи“. Тази теория намира своето приложение в различните научни области. По време на часа учениците се убедиха, че законите в природата важат и в науката, и в изкуството.

Красилина Колева – учител по български език и литература, проведе обобщителен урок, като използва образователния сайт „Кахут“, благодарение на който учените бяха оценени в реално време за степента на постигнатите знания и умения по БЕЛ. С помощта на своите телефони четвъртокласниците активно участваха в проведения тест и изпитаха творческа радост от постиженията си.

[Not a valid template]