Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Ние, учениците и учителите в ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив, всяка година се включваме в инициативите, свързани с Деня на розовата фланелка, и подкрепяме глобалния призив за справяне с тормоза в училище.

Седмицата започна с дискусии и игри в час на класа на тема „Кибертормоз“.  Ученици от всички класове изработваха свои рисунки, за да подкрепят инициативата и да се включат в конкурса за най-креативна розова рисунка.

Ученическият парламент изработи ръчно от хартия розови фланелки с надпис „Бъди добър!“ и украси училищните коридори с постери и розови балони. Звучеше музика по време на междучасията. В голямото междучасие учениците пуснаха своите балоните с призив да бъдем по-добри един към друг. Розовият ни ден приключи с оценяване на трите най-креативни рисунки. Учениците дълго ще запазят в себе си емоциите и посланията от Деня на розовата фланелка.

Ден на розовата фланелка – 1. клас

         Аз съм добър!

Добрата или лошата агресия – в часа на класа първокласниците изразиха своята позиция относно тормоза в училище и научиха, че агресията може да е добра, ако бъде канализирана в положителна посока.

[Not a valid template]