Книгоразделители

Книгоразделители

   Учениците от СИП по предприемачество изработиха книгоразделители, които бяха подарени на децата от IV група в ДГ „Боряна“. Поводът беше Денят на матаматиката, организиращ се ежегодно в детската гранина.